Vi VVF

Valgfri Virkelighetsoppfatning Forlags vesentlige vårslipp, Akademirommet, april 2018. Dokumentasjon med Monaco i forgrunnen, i bakgrunnen, og med to anonyme besøkende.

Bastard, Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Juni 2018

Bergen Art book Fair. Bergen Kunsthall. November 2018

After school special

Landmark, Bergen.

November 2018

One Sheet Only. Skylight, KHIO. Desember 2018

VVF NYTT:

2019


FEBRUAR:

Livestreamrealese


MARS:

Utstilling av SAK, i Bibliotekets vitrine, i inngangspartiet på KHIO, 08.03 APRIL:

Ikke til hjemlån, Seilduken, KHIO 16.04


SEPTEMBER:

Kommer


OKTOBER:

Bokmessen i Frankfurt,  16-20.10 

Ta kontakt:

vvforlag@gmail.com                            og følg med på: