FILM

VVF NYTT:

2019


FEBRUAR:

Livestreamrealese


MARS:

Utstilling av SAK, i Bibliotekets vitrine, i inngangspartiet på KHIO, 11.03-08.04 APRIL:

Ikke til hjemlån, Seilduken, KHIO 16.04


SEPTEMBER:

Kommer


OKTOBER:

Bokmessen i Frankfurt,  16-20.10 

Ta kontakt:

vvforlag@gmail.com                            og følg med på: